Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
Em nghỉ có ai đó làm ơn xóa hết những topic mà có quá nhiều comts. loạn xị ngậu thế này.
Ai đó hãy làm ơn xóa hết dùm
Chắc không có thời gian đâu bác ơi . Mà phải chọn lọc ra những comment mà không phù hợp nội quy thì chắc đòi hỏi trình độ phải cao lắm mới chọn lọc ra được bác ơi . Thôi , để cho vui đi , cứ phải lăn tăn thì sao khá lên nổi bác .. hi hi