Tập Lái
12/3/15
25
37
13
47
Các cụ cãi chi cho mệt, cứ nghĩ nó dẫn động 4 bánh, khác với dẫn động 2 bánh đi. Cứ cho là 4 cái bánh nó quay được đúng với nghĩa all wheel drive đi.