Hạng F
29/10/16
9.074
12.987
113
Pháp
Nhớt, oil filter cao lắm 50euro. Còn lại chắc tiền công!?
Em mà dịch từng hàng là ....mệt lắm nhưng hàng cuối
MO = tiền công
PR = đồ
Và thêm 20% thuế
 
Hạng D
15/5/14
3.112
2.015
113
Bay Area ,Norh California, USA
Em mà dịch từng hàng là ....mệt lắm nhưng hàng cuối
MO = tiền công
PR = đồ
Và thêm 20% thuế
Thử thay nhớt ở mức 3000 km lấy mẫu nhớt thải gởi cho 1 phòng lab test xem oil life còn đươc bao nhiêu % .Nếu kết quà báo oil life còn thì lần thay nhớt tiếp theo ở mức 7k hay 8k km
Chứ đem vô dealership thay nhớt lặp lập cho dù bạn dùng nhớt tổng hợp mà thay ở mức 3000km là quá phí, chỉ có lợi cho dealership mà thôi ,Nhớt tổng hợp bét lắm cũng chạy tầm 5k dặm tức 8000 km mới cần thay.
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng F
29/10/16
9.074
12.987
113
Pháp
Thử thay nhớt ở mức 3000 km lấy mẫu nhớt thải gởi cho 1 phòng lab test xem oil life còn đươc bao nhiêu % .Nếu kết quà báo oil life còn thì lần thay nhớt tiếp theo ở mức 7k hay 8k km
Chứ đem vô dealership thay nhớt lặp lập cho dù bạn dùng nhớt tổng hợp mà thay ở mức 3000km là quá phí, chỉ có lợi cho dealership mà thôi ,Nhớt tổng hợp bét lắm cũng chạy tầm 5k dặm tức 8000 km mới cần thay.
Bác Cali em biết là một tay nhà nghề ...nhưng xe em là 30K không phải là 3K mới thay nhớt, là do chính hãng luôn ạ ...