Hạng D
30/4/14
1.121
11.579
113
Có khi ta đã đi qua đời nhau, a @ngr040 cũng bên vietnambadminton qua nè :rolleyes:
Nói thiệt chứ có khi đã từng gặp nhau thiệt đó, thời đó chạy khắp nơi nên anh nào chơi khá khá trở lên là biết mặt nhau hết trơn, không hội này nhóm kia thì cũng giao lưu gặp gỡ. Mình cũng từng quen 1 anh tên Hiếu và ảnh đập cũng dữ lắm, không biết phải anh không ?!? :D:p:rolleyes:

Còn mấy anh dạng tuyển hay A1 cũng biết mặt hay biết sơ sơ vì đi riết gặp trên sân cũng chào nhau 1 tiếng nên cũng không lạ lẫm lắm.

Còn lùi về hồi nhỏ nữa thì lúc vừa vào đại học, coi sân cầu lông cho ông chú nên cũng thấy mấy anh tuyển QG, tuyển Quân đội tập hoài, nhìn mấy ảnh lúc đó đánh đã lắm, có điều sau này xem bọn tuyển nước ngoài đánh quen thì mới thấy bọn kia khủng bố hơn nhiều, có điều tầm mấy ảnh mình với hoài còn không tới nên ai hay khúc nào mình khen khúc đó :p:D