Hạng B2
29/7/09
465
51
28
Nếu bác soi bóng quá kỹ thế thì ngay cả cái khăn lau khô cũng phải xịn và luôn sạch, nước bác rửa phải qua phễu lọc, quần áo bác mặc khi "chăm em" cũng phải 'tơ lụa" mới được, kẻo cọ vào xướt hết(hoặc tốt nhất sexy 100% khi chăm e nó)...:p...Nói giỡn thôi chứ mình đánh giá cao tình yêu vợ 2 của bác