Hạng C
10/9/12
612
712
123
thực sự đang chạy trợ lực dầu mà qua trợ lực điện thấy nhẹ nhàng, thoải mái rõ rệt, không phải hì hục vần cái vô lăng nặng nề kia nữa. Nhưng mà nghe nói sửa chữa bộ trợ lực điện cũng tốn kha khá bánh mì.