Tập Lái
22/7/18
16
3
3
52
Trợ lực dầu lái vẫn thật tay hơn, tất nhiên sẽ không có tính năng hiện đại, như tự đánh lái khi đi lệch làn đường ...
 
Hạng B2
23/5/18
454
204
43
41
Đồng Nai
Tay lái trở lực điện tử động điều chỉnh nên khi lái có cảm giác đầm chắc khi chạy ở tốc đô cao...
 
Hạng B1
16/4/15
85
42
18
47
Ho Chi Minh City, Vietnam
Giới thiệu với các bạn video Hệ thống trợ lực điện xe Honda CR-V