Hạng B2
22/8/08
320
4.068
93
Ko biết pon 34 này nó nâng cấp thêm dc ko nhỉ, như gắn thêm 1 phần nữa thì phù hợp nhu cầu hơn.