3Hi confirmed
Tập Lái
8/2/22
5
0
1
Lạ cái là người Việt thích dùng treo tệ, cách âm không tốt mà vì vẫn mua ầm ầm nhỉ? Với cả không biết bác tính xe phân khúc khác tiết kiệm chênh nhau 1l/100km là xe nào, cỡ A chắc, vì Cross HEV là 4.6l/100km đấy
Morning đó anh