Hạng B2
9/4/12
106
0
0
40
xóm đạo
Ni Cô nói:
Nam mô tây phương cực lại thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật!
Thành kính chia buồn đến bác Dũng và đại gia đình. Kính xin ơn trên phù hộ cho linh hồn em gái bác sớm siêu thoát.
Kính mong bác Dũng và đại gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau lớn lao này, giữ gìn sk để lo chu toàn mọi việc. Kính!
Có Ni cô, có chú tiểu nửa kìa.
 
Hạng D
9/2/11
1.177
2
36
Bác Dũng đừng quá đau buồn hãy thể hiện mình là người anh trong gia đình như bác đã thể hiện bác là linh hồn của accord club. Chia sẻ cùng bác!