Tập Lái
4/4/08
25
1
1
35
TP.HCM
Báo Sài Gòn Tiếp Thị marketing cho các bác nè, hihi oách ghê
080402cool_prv.gif
(báo hình và báo điện tử đều có nhé)
www.sgtt.com.vn/detail21.aspx?ColumnId=21&newsid=61775&fld=HTMG/2010/0112/61775
 
Last edited by a moderator: