Hạng C
24/5/12
817
201
43
42
Suýt gây tai nạn cho xe sát con lươn
 
Hạng B2
30/3/18
280
228
68
Cũng may là cả hai xe đều làm chủ được tốc độ.
 
Hạng D
14/8/11
3.777
77.702
113
Xe sedan đen chạy kém, không có kinh nghiệm !! :(
 
Hạng F
27/6/12
5.004
10.248
113
Tài xe đen chạy ngu. Cứ cắm đầu vượt. Ngang mấy cái gờ giảm tốc trước giao lộ mà còn cố vượt.
 
Hạng D
21/12/17
1.481
2.310
113
39
Xe đen chạy nhanh và ẩu, nhưng thằng xe máy mà còn tiếp tục sang đường kiểu đó thì sẽ nhanh chóng được gặp ông bà tổ tiên thôi.