Hạng C
24/5/12
817
201
43
44
Suýt gây tai nạn cho xe sát con lươn
 
Hạng C
30/3/18
676
529
118
Cũng may là cả hai xe đều làm chủ được tốc độ.
 
Hạng D
14/8/11
4.167
87.946
113
Xe sedan đen chạy kém, không có kinh nghiệm !! :(
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.755
113
Tài xe đen chạy ngu. Cứ cắm đầu vượt. Ngang mấy cái gờ giảm tốc trước giao lộ mà còn cố vượt.
 
Hạng D
21/12/17
1.772
2.737
113
40
Xe đen chạy nhanh và ẩu, nhưng thằng xe máy mà còn tiếp tục sang đường kiểu đó thì sẽ nhanh chóng được gặp ông bà tổ tiên thôi.