Hạng C
15/1/22
579
844
93
47
Các bác chú ý, số đếm đèn đỏ tại đây đang không đồng nhất. Các bác kiên nhẫn, đừng chỉ nhìn vào số đếm, đợi đèn bật xanh hãy chạy.

Ảnh chụp sáng nay (24/9).

PXL_20230924_024551304.jpg


Chú ý đèn đỏ tại Xa Lộ Hà Nội và Khu Công Nghệ Cao
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
15/1/22
579
844
93
47
Sáng qua, có một bác không chú ý, thấy hết số phía bên phải, vọt lên rồi phải dừng chỗ vạch kẻ đường thêm vài chục giây :)