Mod BĐS
16/6/22
229
161
43

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được quy định gồm 22 điều (Chương VII) trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới, được bổ sung từ thực tiễn.

1660641645421.png

Thu hồi đất đảm bảo người dân có nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Chương VII Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 22 điều (từ Điều 79 đến Điều 100).

Trao đổi với Lao Động, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh (HoREA) đã phân tích một số quy định liên quan tới phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo đó, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nêu, để giải quyết hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; đảm bảo sinh kế bền vững và tốt hơn cho người có đất bị thu hồi; khắc phục tình trạng khiếu kiện, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư Chương VII kế thừa quy định của Luật Đất đai năm 2013, đồng thời có sửa đổi, bổ sung một số nội dung.

Cụ thể: Tại khoản 2, 4, 5 Điều 79 nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của dự thảo Luật, sửa đổi, bổ sung nguyên tắc theo hướng đa dạng các hình thức bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để phù hợp với nhu cầu người sử dụng đất và điều kiện cụ thể của từng địa phương.

Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi hoặc bằng tiền hoặc bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi hoặc nhà ở nếu người có đất thu hồi có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất, quỹ nhà ở.

Việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện trước khi có quyết định thu hồi đất.

Hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu

Dự thảo Luật bổ sung quy định tại khoản 1, khoản 6 Điều 97 bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân có đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất đủ điều kiện được bồi thường về đất ở thì được bố trí tái định cư.

Trường hợp người có nhà ở chung cư bị thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường về nhà ở chung cư không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu.

UBND cấp tỉnh ban hành bảng đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, công trình xây dựng khi Nhà nước thu hồi đất

Tại khoản 1, khoản 4 Điều 89 bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất, bổ sung quy định đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thì được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương mà không phân biệt mức độ bị thiệt hại nhà ở, công trình và UBND cấp tỉnh ban hành bảng đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, công trình xây dựng.

Tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng

Chủ tịch HoREA cũng cho biết, tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng đã bổ sung quy định tại Điều 100: Trường hợp cần thiết, cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư xem xét, quyết định tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án riêng và tổ chức thực hiện độc lập đồng thời với việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Quy định này nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư thông qua việc tách nội dung thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thành dự án riêng để thực hiện trước khi thực hiện dự án đầu tư.

Cụ thể, việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành tiểu dự án riêng và trách nhiệm tổ chức thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đầu tư.

Xem thêm:
 
Chỉnh sửa cuối: