Tập Lái
25/4/21
34
7
8
23
Ở gara các bác đang dùng loại sơn gì để sơn xe cho khách. Em đang dùng của CROMAX, mà dòng này sơn cũng thuộc dạng ngon nên giá chát quá. Em đang tham khảo thêm các dòng khác. Các bác tư vấn giúp em.