Tập Lái
25/12/22
2
3
3
42
Mời các bạn cùng thư giản để xem lễ hội tết Việt Nam tại Quận Cam, California, Hoa Kỳ. Cùng gặp gỡ nhiều đồng hương, ngắm hoa và các món ăn quê nhà, và xem chút thông tin tại sao thương xá nổi tiếng Phước Lộc Thọ mang tên Asian Garden Mall.