Qaz confirmed
Tập Lái
10/3/22
23
30
13
48
Tư vấn kỹ thuật các bác kinh nghiệm cho ý kiến; và mời các bác tài thảo luận việc "Khởi động bằng nút Start/Stop có cần hai bước?"
Đã thử 2 phương pháp thì ghi nhận như sau:
PP1: Nhấn nút start 1 lần đề nổ luôn: (như bạn Hardtop tư vấn và sách HDSD cũng nói như vậy) Tức lên xe đạp phanh và nhấn nút start khởi động đề máy luôn.
Ghi nhận rõ: sự cháy (thời gian nhấn nút đợi máy nổ) khá chậm khoảng 1-2 giây và tiếng nổ khá nặng kiểu cưỡng bức.

PP2:

1: Không đạp phanh nhấn Start lần 1: Cấp điện cho audio, nguồn tẩu 12v,... đợi 3 giây.
2: Vẫn ko đạp phanh nhấn Start lần 2: Cấp điện cho toàn bộ hệ thống xe bơm xăng....
3: Đạp phanh nhấn nút Start lần 3: Nổ máy.
Ghi nhận: Sự nổ ngay lập tức trong phần đầu của giây khi nhấn nút Start, sự nổ rất nhẹ nhàng và tròn tiếng. Kết luận (cá nhân): Nếu có thời gian và kỹ thì áp dụng PP2 tốt cho máy xe hơn nhưng lưu ý đợi khoảng 3 giây giữa các lần nhấn nút Start.
 

Attachments