Auto News
4/7/12
2.875
958
113
Đà Lạt
www.facebook.com
[tube]http://youtu.be/80nD706XqJI[/tube]​
 
Hạng D
30/6/11
1.052
279
83
TP.HCM
subaru-vietnam.com.vn
cảm ơn QA nhé
thấy đẹp nhìn sướng thiệt nhưng đừng có lo lao đầu vào thiết kế bên ngoài
trong khi bản sắc của Su thì không tập trung phát triển thì mất hết khách hàng hiện tại
 
Hạng D
9/5/09
3.413
16.281
113
Dàn đầu giống xe em rồi. Đeer nghiên cứu cái đèn hậu hêh