Thảo Luận sabaru wrx mới chăng

Hạng D
4/7/07
2.162
1.065
113
otosaigon.com
em nhặt ảnh trên carscoop.

Subaru-WRX-2015.jpg


WRX%252520US%252520spec%252520teaser%252520low%25255B2%25255D%25255B6%25255D.jpg


WRX%252520US%252520spec%252520teaser%252520low%25255B1%25255D%25255B6%25255D.jpg

 
DP confirmed
Hạng D
29/11/04
1.325
511
83
mẫu concept, chắc launch out next year :D