Hạng C
11/8/16
664
1.394
93
53
TP.HCM
Office 2016 proplus vl:mak
Key: NMWYF-3V72J-J7MV8-FC73G-YG9YB
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub Type: X20-00549
Activation Count: 22536
Time: 15:30:35 05/03/2022 (GMT+7)
 
Hạng C
11/8/16
664
1.394
93
53
TP.HCM
Office 2013 proplus vl:mak
Key: NDHKJ-V9K2P-TTFJC-99D6D-TCMG7
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub Type: X18-32644
Activation Count: 3477
Time: 15:31:57 05/03/2022 (GMT+7)
 
Hạng C
11/8/16
664
1.394
93
53
TP.HCM
Project 2016 pro vl:mak
Key: NWKQP-4BWF7-X6JJ6-PGVGF-YTDKV
Description: Office16_ProjectProVL_MAK
Sub Type: X20-00494
Activation Count: 4677
Time: 15:34:14 05/03/2022 (GMT+7)
 
Hạng C
11/8/16
664
1.394
93
53
TP.HCM
Project 2013 pro vl:mak
Key: GNK6V-DM2JX-4MPBQ-49P27-KHGWY
Description: Office15_ProjectProVL_MAK
Sub Type: X18-32795
Activation Count: 4903
Time: 15:35:31 05/03/2022 (GMT+7)
 
Hạng C
11/8/16
664
1.394
93
53
TP.HCM
OFFICE 2016 PROPLUS VL:MAK
Key: N2BCG-H9X72-VRBBX-HRH26-TJGDY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub Type: X20-00551
Activation Count: 2082
Time: 16:36:54 16/03/2022 (GMT+7)
 
Hạng C
11/8/16
664
1.394
93
53
TP.HCM
WIN10 ENTERPRISE VL:MAK
Key: M6JHX-8NV9B-3XYHX-GQMTM-F9D8P
Description: Win 10 RTM EnterpriseS Volume:MAK
Sub Type: [RS5]X21-83248
Activation Count: 72872
Time: 16:39:22 16/03/2022 (GMT+7)
 
Hạng C
11/8/16
664
1.394
93
53
TP.HCM
Win 10 RTM ProfessionalWorkstation Volume:MAK
Key: KC89V-3NTVW-PQ3B3-2X9YP-27KYX
Description: Win 10 RTM ProfessionalWorkstation Volume:MAK
Sub Type: [RS3]X21-43633
Activation Count: 7074
Time: 16:41:38 16/03/2022 (GMT+7)
 
Hạng C
11/8/16
664
1.394
93
53
TP.HCM
OFFICE 2013 STANDARD VL:MAK
Key: W2PHN-49GB9-8R7BV-BXJ7D-WQHVT
Description: Office15_StandardVL_MAK
Sub Type: X18-33248
Activation Count: 46
Time: 16:43:23 16/03/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
Nâng cấp win10, 11 từ Home SL lên Pro không cần cài lại bằng cách mở CMD với quyền admin rồi dán cái này vô:
cd/d C:\WINDOWS\System32
Cscript slmgr.vbs -upk
Cscript slmgr.vbs /ckms
Sc config Sppsvc start= auto & Net.exe start Sppsvc
Sc config Osppsvc start= auto & Net.exe start Osppsvc
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
changepk.exe /productkey VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
exit
 
Hạng F
29/10/16
9.082
13.011
113
Pháp
Hình như nếu như em không lầm thì WIN10 còn có bãn crack các MO cũng có mà phải không các bác
Còn các I3 trở đi hình như key win nằm trong BIOS .... ?