Hạng D
9/5/16
1.146
3.418
113
122
Các sử dụng key để active như nào vậy ạ
Bạn cần active phần mềm nào? Win hay office? Bản nào: win home, pro, edu, ... . Office retail hay Volume? 2010, 2013, 2016 hay 2019? Active thì có nhiều cách: add key trực tiếp hoặc dùng lệnh cmd
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
Key: Y4PQF-N7677-CW9TC-8V2YT-XQBQM
Description: Win 10/11 RTM ProfessionalN Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98816
Activation Count: 39
Time: 16:12:37 06/08/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
Key: DTYHR-7N3XR-3DDXX-VR8HB-HT67C
Description: Win 8 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Vol
Sub Type: X18-15513
Activation Count: 21
Time: 16:13:57 06/08/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
Key: 6F4D8-N3VYJ-WKWKK-JW7FB-QJ3GY
Description: Win 10/11 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98798
Activation Count: 144
Time: 16:15:31 06/08/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
Key: XB8QF-6VKBY-9H49R-3G6V4-MD8RR
Description: Office14_HomeBusiness_Retail2
Sub Type: X16-08833
Error Code: 0xC004C017
Time: 16:18:20 06/08/2022 (GMT+7)
 
Hạng B2
6/8/17
483
328
73
bốn bể
bác nào có key office 2010 ko ạ? e có cái mày cổ lỗ sỹ ở nhà đang dùng bản này, thỉnh thoảng nó cứ nhắc active hơi khó chịu
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
Key: 9Y4PM-3NJB3-J7JMP-FQCB4-W8F9Y
Description: Win 10/11 RTM ProfessionalN Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98819
Activation Count: 461
Time: 16:24:06 06/08/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.592
5.957
113
53
TP.Hồ Chí Minh
Key: 68G82-GNTFF-J4B9K-8V84W-78TVB
Description: Office19_RTM19_Standard2019VL_MAK_AE
Sub Type: X21-74200
Activation Count: 10
Time: 16:29:17 06/08/2022 (GMT+7)