Hạng D
5/2/15
3.596
5.993
113
53
TP.Hồ Chí Minh
Key: 9NVPJ-B3TQF-6WKC2-X9X8F-W8D2Q
Description: Win 8.1 RTM Professional OEM:NONSLP
Sub Type: [Blue]X18-95494
Error Code: 0xC004C008
Time: 16:08:13 22/09/2022 (GMT+7)
 
Tập Lái
12/9/22
0
18
2
40
ha noi
Key: GFTXQ-Y8NFJ-GBRYF-9R6J6-C9XXV
Description: Office16_ProjectProVL_MAK
Sub type: X20-00492
Remaining: 391
Time: 10/2/2022 2:20:22 AM (GMT+7)

Key: HM6BR-QDN3Q-QVMDG-9JWVT-RRHCB
Description: Office16_VisioProVL_MAK
Sub type: X20-00761
Remaining: 402
Time: 10/2/2022 2:21:14 AM (GMT+7)

Key: VFB2K-NFDBK-RH7T4-3RQG7-94TDY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00549
Remaining: 23521
Time: 10/2/2022 2:24:44 AM (GMT+7)

Key: 6QNGK-JCBF3-W3HGV-JRTWM-MY6DY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00549
Remaining: 39710
Time: 10/2/2022 2:24:43 AM (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.596
5.993
113
53
TP.Hồ Chí Minh
Key: RMVNC-VCCVJ-QPT4V-QWMG8-XWY93
Description: Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;Enterpr
Sub Type: [Blue]X18-95509
Activation Count: 349
Time: 10:23:45 06/10/2022 (GMT+7)
 
Hạng D
5/2/15
3.596
5.993
113
53
TP.Hồ Chí Minh
Key: KGC4Y-3WNTR-4YFQH-R3M7G-Y98V2
Description: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM
Sub Type: [TH]X20-30045
Error Code: 0xC004C008
Time: 10:28:39 06/10/2022 (GMT+7)
 
Tập Lái
12/9/22
0
18
2
40
ha noi
Key: B9NHK-GQ2WK-DHBJC-KRMRW-PJ9KV
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32642
Remaining: 17496
Time: 10/15/2022 9:37:02 PM (GMT+7)

Key: 4BKNT-R7TX9-B2HXV-TVCJF-W8C9V
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32646
Remaining: 1126
Time: 10/15/2022 9:37:02 PM (GMT+7)

Key: 36KNF-496TJ-KG393-3HTV3-JTWQH
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32644
Remaining: 3585
Time: 10/15/2022 9:37:02 PM (GMT+7)

Key: WDD9N-9XG26-VJ6RX-9897B-3GKKV
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32643
Remaining: 841
Time: 10/15/2022 9:37:02 PM (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: Tuấn Cali