Tập Lái
24/8/22
2
0
1
32
Xin lỗi mod cho mình lập thớt chia sẻ key windows và office các phiên bản, để cho những OSer cần
Đầu tiên là key Windows10 Enter OEM

Key:
Description: Win 10 RTM EnterpriseS OEM:NONSLP
Sub type: [TH]X19-99635
Remaining: 48703
Time: 4/30/2020 06:03:44 PM (GMT+7)

Tiếp theo là Office 2019
Key:
Description: Office19_RTM19_Personal2019R_OEM_Perp
Sub type: X21-74356
Error code: die
Time: 4/30/2020 9:58:06 PM (GMT+7)

Tiếp đến Project 2019
Key:
Description: Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail
Sub type: X21-74792
Error code: die
Time: 4/30/2020 10:06:59 PM (GMT+7)

Tiếp nữa là Visio 2019
Key:
Description: Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail
Sub type: X21-74663
Error code: die
Time: 4/30/2020 10:08:15 PM (GMT+7)
DỰ ÁN CĂN HỘ ESSESIA NAM SÀI GÒN KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI ĐẲNG CẤP- Vanlucland.com
 
Hạng D
5/2/15
3.596
5.990
113
53
TP.Hồ Chí Minh
KEY WIN10/11 PRO
Key: N9HK2-G28MK-KGGVC-39DH6-D3WXM
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub Type: [TH]X19-98813
Activation Count: 1286
Time: 08:50:47 26/08/2022 (GMT+7)
 
Tập Lái
12/9/22
0
18
2
40
ha noi
Key: DHGN6-HDXWD-G8KM6-6TGD3-7VB9Q
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74165
Remaining: 292
Time: 9/12/2022 1:36:01 PM (GMT+7)

Key: 4TM4N-447KB-VYXKW-H22GX-YDYDD
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74161
Remaining: 110
Time: 9/12/2022 1:36:01 PM (GMT+7)

Key: 7BK9Y-NYXTQ-QX9H7-YH3V8-7FVQD
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74161
Remaining: 25
Time: 9/12/2022 1:36:01 PM (GMT+7)

Key: 7HHBR-NH4FK-XHCB8-3D3J9-DYKG3
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74161
Remaining: 115
Time: 9/12/2022 1:36:01 PM (GMT+7)

Key: QD2QN-VKW4K-JWCCX-X2HH4-Q9P63
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74161
Remaining: 106
Time: 9/12/2022 1:36:01 PM (GMT+7)

Key: QVNJM-WMB4Q-7YR44-23TYR-CR6T3
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74161
Remaining: 34
Time: 9/12/2022 1:36:01 PM (GMT+7)

Key: M6PNR-TFBQ8-9MGY7-3M2WH-G6Q3D
Description: Office19_ProPlus2019VL_MAK_AE
Sub type: X21-74161
Remaining: 64
Time: 9/12/2022 1:36:02 PM (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: mazda626-2001
Tập Lái
12/9/22
0
18
2
40
ha noi
Key: 4GKCN-HJMFT-JB2MJ-BKVGF-BY6DY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00547
Remaining: 20
Time: 9/12/2022 1:36:00 PM (GMT+7)

Key: 6QNGK-JCBF3-W3HGV-JRTWM-MY6DY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00549
Remaining: 29562
Time: 9/12/2022 1:36:00 PM (GMT+7)

Key: 7XGTG-NFTX2-FBH2F-JGRXR-MWRHM
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00551
Remaining: 4276
Time: 9/12/2022 1:36:00 PM (GMT+7)

Key: VFB2K-NFDBK-RH7T4-3RQG7-94TDY
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00549
Remaining: 18071
Time: 9/12/2022 1:36:00 PM (GMT+7)

Key: JFNVH-P3MX6-X6PF4-Q39WW-82QMB
Description: Office16_ProPlusVL_MAK
Sub type: X20-00551
Remaining: 2326
Time: 9/12/2022 1:36:00 PM (GMT+7)
 
Tập Lái
12/9/22
0
18
2
40
ha noi
Key: 326D8-N4DVK-QCTXG-YYDPF-TVGXV
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32643
Remaining: 552
Time: 9/12/2022 1:35:59 PM (GMT+7)

Key: 36KNF-496TJ-KG393-3HTV3-JTWQH
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32644
Remaining: 2446
Time: 9/12/2022 1:35:59 PM (GMT+7)

Key: B9NHK-GQ2WK-DHBJC-KRMRW-PJ9KV
Description: Office15_ProPlusVL_MAK
Sub type: X18-32642
Remaining: 20572
Time: 9/12/2022 1:35:59 PM (GMT+7)
 
Tập Lái
12/9/22
0
18
2
40
ha noi
Key: BHXQD-CNMKV-VMWBT-2YM2B-HT9R4
Description: Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98705
Remaining: 213
Time: 9/12/2022 1:40:25 PM (GMT+7)

Key: 6F4D8-N3VYJ-WKWKK-JW7FB-QJ3GY
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98798
Remaining: 208
Time: 9/12/2022 1:40:26 PM (GMT+7)

Key: N9HK2-G28MK-KGGVC-39DH6-D3WXM
Description: Win 10 RTM Professional Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98813
Remaining: 1021
Time: 9/12/2022 1:40:26 PM (GMT+7)

Key: NP96G-BTDWB-GMH38-YG6Q4-VMH3M
Description: Win 10 RTM ProfessionalN Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98816
Remaining: 72
Time: 9/12/2022 1:40:26 PM (GMT+7)

Key: 9Y4PM-3NJB3-J7JMP-FQCB4-W8F9Y
Description: Win 10 RTM ProfessionalN Volume:MAK
Sub type: [TH]X19-98819
Remaining: 428
Time: 9/12/2022 1:40:26 PM (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: mazda626-2001
Tập Lái
12/9/22
0
18
2
40
ha noi
Key: XF4XT-T9JVJ-WDWVD-8GWFX-72GMJ
Description: Windows 7 All Volume Editions Volume:MAK
Sub type: X15-39097
Remaining: 146
Time: 9/12/2022 1:43:31 PM (GMT+7)
 
  • Like
Reactions: mazda626-2001
Tomb Raider
29/6/17
1.862
26.581
113
Key: GHFKQ-9CN8Y-BXYTR-FB648-J8JPX
Description: Office21_ProPlus2021VL_MAK_AE2
Sub type: X22-53674
Remaining: 462
Time: 9/12/2022 1:33:05 PM (GMT+7)
Tải source của Office21_ProPlus2021VL_MAK_AE2 ở đâu bác?