Tập Lái
6/7/15
12
5
3
34
Chào các Bác OS, Bác nào quan tâm về thuế xe ôtô dự định mua xe thì tham khảo nhé các Bác.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế được Chính phủ trình lên Quốc hội sáng 27/10.
Thuế suất TTĐB đối với ôtô chở người từ chín chỗ trở xuống theo dự thảo luật:

- Loại có dung tích xi lanh từ 1.000 cm3 trở xuống: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 40% (giảm 5% so với hiện hành), từ ngày 1/1/2018 áp dụng thuế suất 30% (giảm 15% so với hiện hành), từ ngày 1/1/2019 áp dụng thuế suất 20% (giảm 25% so với hiện hành).
- Loại có dung tích xi lanh trên 1.000 cm[sup]3[/sup] đến 1.500 cm[sup]3[/sup]: Từ ngày 01/7/2016 áp dụng thuế suất 40% (giảm 5% so với hiện hành), từ ngày 01/01/2018 áp dụng thuế suất 35% (giảm 10% so với hiện hành), từ ngày 1/1/2019 áp dụng thuế suất 25% (giảm 20% so với hiện hành).
- Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm[sup]3[/sup] đến 2.000 cm[sup]3[/sup]: Từ ngày 1/1/2018 áp dụng thuế suất 40% (giảm 5% so với hiện hành), từ ngày 1/1/2019 áp dụng thuế suất 30% (giảm 15% so với hiện hành).
- Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm[sup]3 [/sup]đến 2.500 cm[sup]3[/sup]: Giữ thuế suất 50% như hiện hành.
- Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm[sup]3[/sup] đến 3.000 cm[sup]3[/sup]: Từ ngày 1/1/2018 áp dụng thuế suất 55% (tăng 5% so với hiện hành), từ ngày 1/1/2019 áp dụng thuế suất 60% (tăng 10% so với hiện hành).
- Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm[sup]3[/sup] đến 4.000 cm[sup]3[/sup]: Từ ngày 1/7/2016 áp dụng thuế suất 90% (tăng 30% so với hiện hành).
- Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm[sup]3[/sup] đến 5.000 cm[sup]3[/sup]: Từ ngày 1/7/2016 áp dụng thuế suất 110% (tăng 50% so với hiện hành).
- Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm[sup]3[/sup] đến 6.000 cm[sup]3[/sup]: Từ ngày 1/7/2016 áp dụng thuế suất 130% (tăng 70% so với hiện hành).
- Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm[sup]3[/sup]: Từ ngày 1/7/2016 áp dụng thuế suất 150% (tăng 90% so với hiện hành).
Em sưu tầm tóm tắt lại ;)
TÓM TẮT THUẾ SUẤT CÁC DÒNG XE HIỆN TẠI-DỰ THẢO  LUẬT THUẾ MỚI CHO XE OTO