Tập Lái
29/5/13
16
5
3
Chuyện là, em lỡ bén duyên với người tình mới mang tên Focus
Nay em cần kiếm chồng cho vợ cũ Ford Escape xinh đẹp nuột nà sau bao năm thắm đượm tình yêu...
Bác nào ưng thì liên hệ em nhé 0907 92 sáu tám bảy chín.

Cần tiễn em Ford Escape 2.0 MT Đ.ký 2004
Cần tiễn em Ford Escape 2.0 MT Đ.ký 2004
Cần tiễn em Ford Escape 2.0 MT Đ.ký 2004
Cần tiễn em Ford Escape 2.0 MT Đ.ký 2004
Cần tiễn em Ford Escape 2.0 MT Đ.ký 2004
Cần tiễn em Ford Escape 2.0 MT Đ.ký 2004
Cần tiễn em Ford Escape 2.0 MT Đ.ký 2004
Cần tiễn em Ford Escape 2.0 MT Đ.ký 2004
Cần tiễn em Ford Escape 2.0 MT Đ.ký 2004

#Bánxe #Ford #Fordescape #Fordescape2014
 
Last edited by a moderator: