Tập Lái
17/6/18
7
3
3
39
Hiện tại xe mình garanti hơi thấp nằm ở mức gần 700rpm. có người nói là nó đang bị thấp. không biết chỉnh làm sao để cao lên lại, hiện tại đả thay 4 bugi và vệ sinh bướm ga, 4 bét phun, nhưng không cải thiện gì cả.
Sẳn tiện anh em cho hỏi là garanti của dòng này ở mức bao nhiêu vậy. tks anh em.