Thảo Luận Hội trailblazer

Hạng B2
13/9/08
489
1.686
93
Mới tiễn em ford escape mua chevrolet trailblazer, vô OS GM tìm hội mà không thấy, mấy nhóm trên facebook chủ yếu sales, thôi em tạo group facebook kỹ thuật Trailblazer, ae cùng hội join bàn luận kỹ thuật, kg biết rủ rê lập hội trên fb ở đây có phạm luật kg chủ tịch lâm @lamnk , nếu phạm luật em kg share link nữa kkk