Hạng B2
30/1/07
280
1.167
113
Như chủ đề topic, anh em có ai đã gắn có thể tư vấn dùm mình nên gắn loại nào ko ạ? Nào giờ nài sedan quen rồi, bi giờ ôm con 1/2 tải nó to & dài quá mà lại hay chui vào hẻm hóc nữa.
 
Last edited by a moderator: