Hạng D
U9 LA50-1 (R-ELA17)
Mép đến trục khoá :51/64mm
Chất liệu : inox 304 (ST)
Cửa dày : 33-42mm
Trong chốt-Ngoài chìa
3 chìa U9 an toàn (9 lá thép)
Cơ cấu đóng mở nhẹ nhàng
Chống ồn, êm không gây tiếng động
Ốp vuông : 185x50x4mm
Made in Japan
Khóa cửa Made in Japan-Gía hợp lí & Chính hãng_An toàn