Hạng D
1/1/15
1.246
7.791
113
42
Bake Central Park
www.bake.vn
trong 10 năm tới, Masterise Homes sẽ nâng tầm nhận thức của Cộng đồng về Bất động sản Nhà ở
 
Hạng D
29/12/14
1.139
5.397
113
trong 10 năm tới, Masterise Homes sẽ nâng tầm nhận thức của Cộng đồng về Bất động sản Nhà ở
Nó định vị từ khi đổi sang tên là Masterise, nó chỉ tập trung cao cấp.
 
  • Love
Reactions: Wuyền
Hạng D
1/1/15
1.246
7.791
113
42
Bake Central Park
www.bake.vn
Kep làm cái bên Quận 7, đến TVGS còn thuê cho có đủ bộ, chứ thực tế là không sử dụng TVGS, đến lúc cuối còn tự thuê tổ đội vào hoàn thiện... khá mất chất.

Kep làm Estella rất oK (Estella 2) và Empire, chứ Estella 1 thì cũng suýt đi cả Chủ đầu tư lẫn Thầu (Invesco)..., defect muốn banh cả nhà.

anh nào có nghề xây dựng, mà xem NewteCons thi công bên Bason, thì sẽ hiểu các Dự án khác chỉ là Muỗi về công nghệ thi công và chất lượng thi công (trừ khu Sunrise South của Nova trước đây)