8/8/20
0
3
2
40
Mình có thế mạnh về quan hệ ngoại giao và xây dựng nguồn lực có thể gia công tại nhà.

Đảm bảo tốt về chất lượng, tiến độ và khối lượng công việc.

Hiện tại đã có 1 lượng lớn nhân công đang gia công hàng cho bên mình. Nhưng nhu cầu việc làm tại nhà còn rất lớn. Nguồn nhân lực có thể khai thác còn rất nhiều.

Mình mong muốn được hợp tác với các công ty hoặc cá nhân đang có nhu cầu nhân lực gia công hàng tại nhà.

Liên hệ: Đạt : 0989767787 - 0933955246