Hạng B1
29/5/18
66
596
85
Nội khách du lịch 2 liều có PCR âm tính mà còn bị nhốt 7 ngày ở KS, chưa tính tiền vé máy bay ....
Khách bay nuoc ngoài về mới bị chứ hả a? Chứ di nội địa néu bắt cách ly thì quay về thoii.
 
Hạng F
29/10/16
6.621
7.729
113
Pháp
Khách bay nuoc ngoài về mới bị chứ hả a? Chứ di nội địa néu bắt cách ly thì quay về thoii.
Vậy bác nghĩ là em nên về bị cách ly 7 ngày với 15 ngày miền thị thực chăng ?