Hạng B2
8/7/16
187
255
63
38
E cần thanh lý màn hình Ownice Ram 4gh - Rom 64gh, màn cao cấp nhất của Ownice, lắp tháng 6/2020 tại Chung Auto, màn còn bảo hành. E đổi xe nên tháo màn xe cũ nhưng màn 10inch không lắp được cho xe mới. Ai cần inbox e nhé, có thể đổi màn 9inch.
 
Tập Lái
8/4/20
11
3
3
40
Lắp trên xe nào vậy bạn? Giá bao nhiêu? Vì còn mặt dưỡng có phù hợp ko?