Tập Lái
3/11/16
1
11
13
32
Em cứ tưởng là năm nay ngành dầu khí ăn nên làm ra, thế mà hóa ra không phải:
 
Tập Lái
3/11/16
1
11
13
32
Em cứ tưởng là năm nay ngành dầu khí VN ăn nên làm ra, thế mà hóa ra không phải. Hóa ra là còn kém hơn cả năm ngoái
Giá dầu thế giới từ đầu năm đến giờ tăng nhiều mà DN dầu khí VN lại ì ạch thế này à!