Hạng D
13/4/16
1.901
3.059
113
Hồ Chí Minh
quangcaosanpham.com
Trung Quốc mua đất nông nghiệp khắp thế giới, mình là người Việt Nam vậy mà không cho đất nông nhiệp
“Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó”
-Trung Quốc đổ tiền mua đất nông nghiệp các nước phát triển
- Bố mẹ có được tặng cho con đất nông nghiệp?
- Điều kiện chuyển nhượng đất trồng lúa
- Người nơi khác có được mua đất nông nghiệp hay không?
- Đối tượng được chuyển nhượng đất nông nghiệp
=>Thông tư 33/2017/TT-BTNMT BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Cha mẹ không được phép cho tặng con đất nông nghiệp (trừ khi con có chứng chỉ sản xuất đất nông nghiệp), con chỉ nhận thừa kế khi cha mẹ qua đời
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
13/4/16
1.901
3.059
113
Hồ Chí Minh
quangcaosanpham.com
Mua đất nông nghiệp phải về địa phương xác nhận là hộ hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất và có thu nhập ổn định trên đất nông nghiệp mới được phép nhận chuyển nhượng, cha mẹ không được phép cho tặng con đất nông nghiệp (trừ khi con có chứng chỉ sản xuất đất nông nghiệp), con chỉ nhận thừa kế khi cha mẹ qua đời​
Tình hình sở hữu đất nông nghiệp ở Việt Nam căng quá
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
11/6/12
56
38
18
Trung Quốc mua đất nông nghiệp khắp thế giới, mình là người Việt Nam vậy mà không cho đất nông nhiệp
“Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó”
-Trung Quốc đổ tiền mua đất nông nghiệp các nước phát triển
- Bố mẹ có được tặng cho con đất nông nghiệp?
- Điều kiện chuyển nhượng đất trồng lúa
- Người nơi khác có được mua đất nông nghiệp hay không?
- Đối tượng được chuyển nhượng đất nông nghiệp
Cho mua thoải mái, người có tiền gom đất để đó hoang phí cũng chết bác ơi
 
  • Like
Reactions: Honghot21
Hạng F
20/11/14
5.129
12.214
113
Cái bác chủ nói chỉ áp dụng cho đất lúa và đất ở tại khu vực rừng trồng tự nhiên hay rừng đặc dụng / rừng phòng hộ thôi. đất Nông nghiệp mà cây hàng năm hay lâu năm thì thực hiện các quyền bình thường
Cái này Luật đất đai 2013 cũng rõ rồi bác...cần gì thông tư nhấn mạnh lại
 
Chỉnh sửa cuối: