Thông báo bảo trì Otosaigon.com: Otosaigon sẽ thực hiện việc nâng cấp hệ thống từ 23h00 ngày 20/07/2019. Thời gian chuyển đổi dự kiến kéo dài 2-3 tiếng. BQT Otosaigon xin lỗi vì sự bất tiện này.