Lơ Xe
6/6/04
15.563
12.394
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Sau đầy là áo Pull có chữ ký các nhân vật đầy "Tai Tiếng" trong chuyến đi... đã được bán đấu giá 120 USD 
LPL
O.S.P.D
25/9/03
864
18
18
Saigon - Vietnam
RE: Áo Pull OS kỷ niệm được đấu giá đến 120 USD

Không coi được hình Hải ơi! :(:(:(
 
Hạng B2
22/11/06
420
31
28
RE: Áo Pull OS kỷ niệm được đấu giá đến 120 USD

6 dấu x = 120 USD
 
Hạng D
6/5/05
1.329
0
36
52
RE: Áo Pull OS kỷ niệm được đấu giá đến 120 USD

Em vẫn xem được, :D
 
Lơ Xe
6/6/04
15.563
12.394
113
Vietnam
www.otosaigon.com
RE: Áo Pull OS kỷ niệm được đấu giá đến 120 USD

Ủa sao kỳ vậy ta, có máy xem được có máy xem không được là sao nhỉ [:-]
 
Sun confirmed
Hạng C
23/7/04
862
4.861
93
TPHCM
RE: Áo Pull OS kỷ niệm được đấu giá đến 120 USD

Chỉ thấy 6 dấu x
 
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.092
7
63
Saigon
RE: Áo Pull OS kỷ niệm được đấu giá đến 120 USD

Em cũng không xem được, giống quảng cáo cho Urgo qúa....
03.gif
 
Sun confirmed
Hạng C
23/7/04
862
4.861
93
TPHCM
RE: Áo Pull OS kỷ niệm được đấu giá đến 120 USD

Em cho nó hiện đây :D
osc_78.jpg

osc_79.jpg

osc_80.jpg

osc_81.jpg

osc_82.jpg

osc_83.jpg
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
RE: Áo Pull OS kỷ niệm được đấu giá đến 120 USD

Có ngay áo đơi...

Bác Caravan đại diện VYC bắn phát súng đầu tiên 30$ cho quả áo có chữ ký của tất cả các nhà vô địch OS Rally:

Áo Pull OS kỷ niệm được đấu giá đến 120 USD


Sau đó là cuộc chiến bất phân thất bại của các bên:

Áo Pull OS kỷ niệm được đấu giá đến 120 USD


Và đây là người thắng cuộc:

Áo Pull OS kỷ niệm được đấu giá đến 120 USD


Cẩn thận "check" lại lần cuối coi áo thiệt hay áo giả :D

Áo Pull OS kỷ niệm được đấu giá đến 120 USD