Tập Lái
24/7/19
31
239
33
Bình Thạnh - TP.HCM
Lại tiếp tục khổ nữa rồi, lần này không biết có cải thiện đc gì không.
Cầu vượt Nguyễn hữu cảnh tiếp tục cấm .
 
Hạng F
6/9/18
6.569
12.365
113
34
Cấm lại kẹt ở đường ĐBP,, mỗi sáng đi làm qua cầu SG ngán gì đâu,, giờ lại cấm