Tập Lái
12/10/11
25
0
0
không biết xe em bị gì mà 2 hôm nay khi chạy bình thường cứ nhích ga là nghe tiếng gõ sú pắp giống như đi xe số sàn mà mất trớn chưa chuyển số kịp đó mấy Bác, Các Bác có ai biết bị gì không giúp em chẩn đoán bịnh dùm em xin cám ơn ạ,