Tin Tức Mitsubishi Xpander MT 2020 có giá 555 triệu: lựa chọn tiết kiệm cho giới chạy kinh doanh/dịch vụ