Hạng C
20/5/18
598
25.476
93
Mình thấy bạn mình trước chạy CRV 2016 khoảng 3,4 năm, năm rồi đổi sang Tucson thấy khen hay hơn CRV. Mình thấy Tucson cả rừng vậy nên hoa cả mắt. Anh em có kinh nghiệm nhờ chia sẻ vài lời vàng ngọc. Many thanks.
 
Hạng F
22/6/12
5.179
33.791
113
Mình thấy bạn mình trước chạy CRV 2016 khoảng 3,4 năm, năm rồi đổi sang Tucson thấy khen hay hơn CRV. Mình thấy Tucson cả rừng vậy nên hoa cả mắt. Anh em có kinh nghiệm nhờ chia sẻ vài lời vàng ngọc. Many thanks.
Mấy chi hội giờ còn ai sinh quạt nữa mà anh hỏi.
Ra CNL mở thớt còn nhanh hơn.
 
Tập Lái
15/10/21
5
0
1
33
Mình thấy bạn mình trước chạy CRV 2016 khoảng 3,4 năm, năm rồi đổi sang Tucson thấy khen hay hơn CRV. Mình thấy Tucson cả rừng vậy nên hoa cả mắt. Anh em có kinh nghiệm nhờ chia sẻ vài lời vàng ngọc. Many thanks.
Tucson ngon lành, bác rảnh qua em chạy thử xe luôn