Thảo Luật Chung Sắp hết treo rồi

Hạng C
10/4/20
537
2.474
93
TP Hồ Chí Minh
Hạng F
8/8/06
6.218
17.262
113
38
Đất xây dựng mới là một dang treo mà có thắng nhà đầu tư nào vô làm đâu. Cái cần làm là qui hoạch cho nó rõ ràng. Khu nào trong nội thành nó đã hiện hữu rồi thì cho nó hiện hữu. Đất dân cư mới làm gì mà để đó, dân chẳng làm gì dc mà cũng chẳng có nhà đầu tư nào nhảy vô.
Còn nhà nước, muốn thì bỏ tiền ra đền bù hết các khu dân cứ mới, gom lại thành cục đất sạch, qui hoạch chỉnh tề lại và mang ra đấu giá. Vậy là xong.
 
  • Like
Reactions: TLTX
Hán Nô
18/5/14
6.264
43.034
113
31
The Hán Nô
2 năm qua, đã phải thực hiện rất nhiều việc liên quan đến Đất Đai,

những việc như thế này còn kéo dài thì chưa thể Ban hành Luật Đất Đai All NEWS