Tập Lái
8/7/19
16
1
3
43
Hanoi
E có một vấn đề về hiển thị Camera lùi trên đầu Pioneer xin tham khảo các bác:

  1. Khi cài số lùi R hoặc xi nhan, lúc thì Camera hiển thị luôn, lúc lại không.
  2. Khi có hiển thị camera, lúc chuyển số lái D, màn hình vẫn hiển thị các góc nhìn camera khác (360) mà không về màn hình nền DVD.
  3. Đôi lúc chạy mượt mà ở chế độ lý tưởng, khi cài số lùi R hoặc xi nhan thì màn hình Pioneer hiển thị camera tương ứng, khi chuyển sang D thì tự động ngắt hình ảnh Camera và chuyển về màn hình DVD.

Vấn đề của em là không biết setting trên Pioneer như thế nào để đặt được ở chế độ 3 nêu trên, tức là chế độ lý tưởng, tự động hiển thị Camera khi cần và tự động ngắt khi không cần nữa.

Kính nhờ các cao nhân chỉ giáo. E xin cảm ơn vạn bội!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!