Hạng C
1/12/11
840
828
93
Lúc nó sale thì thiên hạ kéo nhau tới hốt hết bác ạ. Xe mới về lạc nhiều nên bà con ngai, nhưng với trang bị và cải kiểu này thì.. Prado/Land sẽ mãi ở tít phía sau.
Mình hiểu rồi, do ko nhập xe mới về, chỉ bán hàng tồnờ