Hạng B1
22/8/11
76
24
8
Xin phép được hỏi Santafe dầu 2021 sang số 8 ở tốc độ bao nhiêu, và dùng padle shift thì sang sớm số 8 ở tốc độ bao nhiêu. Xin cảm ơn ạ
 
Hạng B2
18/12/19
274
376
63
31
Em chạy dầu 2020 thì hình như tầm 79-80 là qua được số 8, còn 2021 không biết thế nào.
 
  • Like
Reactions: giakhiem