Hỏi/Đáp Kỹ Thuật sử dụng android car và mirro link trên 3008 mới

Hạng B2
18/3/11
189
183
43
Xác nhận
confirm
các cụ cho hỏi e muốn sử dụng google map trên galaxy S8 truyền lên màn hình 3008 mới mà sao ko dùng được, kết nối mirro link trong xe thì chỉ có mục nhắn tin, nghe nhạc, ko có mục bản đồ?