Hạng D
25/8/16
2.596
5.428
113
Hạng C
7/10/19
763
1.147
58
43
Đi đêm có ngày gặp ma là đây, kiểu này đáng lắm cứ cố tình làm sai, chỉ thấy được phần mình là sướng. tiền sửa xe+ phí truy thu+ phạt...xem ra tiền qua trạm cao quá..Xe tải thắng chắc gặp gì phía trước thấy thắng cũng gấp...mà cố tình thì cũng không biết...trạm thả xe tải mồi ah
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
25/8/16
2.596
5.428
113
Đi đêm có ngày gặp ma là đây, kiểu này đáng lắm cứ cố tình làm sai, chỉ thấy được phần mình là sướng. tiền sửa xe+ phí truy thu+ phạt...xem ra tiền qua trạm cao quá..Xe tải thắng chắc gặp gì phía trước thấy thắng cũng gấp...mà cố tình thì cũng không biết...trạm thả xe tải mồi ah
Có thể lỗi thẻ nên barie không mở!
 
Hạng C
19/5/07
764
340
63
Tiện đây chia sẻ cho các bác từ các bác tài xe khách, hãy đợi cho biển số hiển thị trên bảng điện rồi hãy chạy qua barie, như vậy có nghĩa là mình đã trả tiền, barie đã mở, trường hợp barie sập xuống bấp ngờ thì trạm nó còn bồi thường, chứ kg nó từ trối như trường hợp ở ngoài bắc đó
 
Hạng D
25/8/16
2.596
5.428
113
Tiện đây chia sẻ cho các bác từ các bác tài xe khách, hãy đợi cho biển số hiển thị trên bảng điện rồi hãy chạy qua barie, như vậy có nghĩa là mình đã trả tiền, barie đã mở, trường hợp barie sập xuống bấp ngờ thì trạm nó còn bồi thường, chứ kg nó từ trối như trường hợp ở ngoài bắc đó
Đúng rồi bác, lúc nào gần tới em cũng giảm ga khoảng 30-40, để chân thắng và quan sát biển số xe có trên bảng mới qua. Đặc biệt là phải giữ khoảng cách xe trước 5~8m thì trạm nhận mới tốt
 
Hạng B2
3/4/17
423
513
93
32
Ủa nhưng mắc gì ghi rõ biển số xe tải, còn xe con lại đi giấu biển nhỉ?
Đăng thì đăng luôn nguyên con xe, biển số, mặt tài xế đầy đủ cho đẹp mặt chứ.